சரியான முதலீடு, முறையான பயிற்சி, தெளிவான திட்டமிடல் , அமைதியான மனநிலை, நிறைவான இலாபம்.

பங்கு வர்த்தகம் ஒரு அலசல்


நீங்கள் Stock market , Commodity market செய்பவரா, தினமும் இலாபத்தில் செல்கிறீர்களா? எந்த அடிப்படையில் trading செய்கிறீர்கள்? பொதுவாக செய்கிறீர்களா? தினமும் trading levels வாங்குகிறீர்களா?

Market எந்த அடிப்படையில் செல்கிறது என்பது  தெரியுமா? Market எதிராக செல்லும் பொழுது எவ்வாறு Loss இல்லாமல் வெளியேறுவது என்பது தெரியுமா? StopLoss ஐ எப்படி தீர்மானிப்பது என்று தெர்யுமா? எவ்வாறு Trading levels கொடுகிறார்கள் என்பது தெரியுமா? Trading calculation எவ்வாறு போடுவது என்ற அடிப்படை தெரியுமா? நீங்களே உங்கள் entry அண்ட் exit rate calculate செய்வது எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ளணுமா?

"டைமிங்எனப்படும் கால நிர்ணயம் என்பதே மிக முக்கியமான ரகசியம், அதாவது ஒரு பங்கை எப்போது, எந்த விலையில் வாங்குவது என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ, அதைப் போலவே எத்தருணத்தில், எந்த விலைக்கு அதை விற்று லாபம் ஈட்டுவது என்பது பன்மடங்கு முக்கியம். என்ன விலையில் வாங்குவது என்ன விலையில் விற்பது என்று எப்படி தெரியுமா?

இந்த அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் விடை சொல்வதுதான் எங்கள் பயிற்ச்சியின் நோக்கம்.


இதில் வரும் தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும் ....

Leave a Reply

இதில் வரும் தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும் ....

எங்களின் நோக்கம் பங்குசந்தை குறித்தும் அதில் உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்தும் உலகில் உள்ள அனைத்து இந்தியர்களும், தமிழர்களும் அறிய வேண்டும் என்பதே ஆகும்.

Labels

Crude Oil (21) Lead (21) Zinc (20) Copper (19) பொருள் வணிகம் (13) goldm (12) Silverm (10) Gold (8) Silver (8) Levels (6) Silver mini (6) Targets (6) பங்கு வர்த்தகம்.பொருள் வணிகம் (6) Tips (4) Commodity (3) Crudeoil (3) Gold mini (3) Leadm (3) Today commodity Levels (3) பங்கு வர்த்தகம் (3) பயிற்சி (3) ICICI (2) LT (2) Reliance (2) SBI (2) Zincm Levels (2) கம்மோடிடி (2) லாபம் (2) . (1) 03-09-2012 Commodity Levels (1) 04-09-2012 Commodity Levels (1) 06-09-2012 Commodity Levels (1) 07-09-2012 Commodity Levels (1) 17-9-2012 Commodity Targets (1) 18-9-2012 Commodity Targets (1) 21-08-2012 Commodity Levels (1) 21-09-2012 Commodity Levels (1) 22-08-2012 Commodity Levels (1) 22-10-2012 Commodity Targets (1) 24-08-2012 Commodity Levels (1) 24-9-2012 Commodity Targets (1) 25-9-2012 Commodity Targets (1) 27-08-2012 MCX Commodity Levels (1) 28-08-2012 Commodity Levels (1) 28-08-2012 NSE Levels (1) 28-09-2012 Commodity Levels (1) 3-10-2012 Commodity Levels (1) 30-08-2012 Commodity Levels (1) 30-08-2012 NSE Levels (1) 31-08-2012 Commodity Levels (1) 4-10-2012 - Profit (1) 4-10-2012 Commodity Targets (1) 5-10-2012 Commodity Levels (1) 5-9-2012 Commodity Targets (1) 8-10-2012 Commodity Levels (1) 9-10-2012 Commodity Levels (1) Axis Bank (1) Axis Bank levels (1) Commodity trading சில உண்மைகள் (1) Future (1) Goldm Targets (1) NSE (1) Nifty (1) Nifty Fut (1) Share market (1) Target (1) Zinc Levels (1) market tips (1) mcxwintrade (1) இலாபம் (1) பங்கு வர்த்தகம்.பொருள் வணிகம் கற்று கொள்ளுங்கள் (1) பொருள் வணிகம் கற்று கொள்ளுங்கள் (1)
MCXWintrade. Powered by Blogger.

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts